Hoofdprofielen

Het meest toegepaste profiel is het Bsd profiel.

Bsd

Alle op deze website voorkomende kozijnvormen zijn niet alleen leverbaar in dit meest toegepaste profiel, maar ook in bijna alle andere genoemde, getoonde of denkbare profielvormen.
Door af te wijken van deze ‘standaard’-vorm kunnen totaal andere, soms verrassende, effecten worden bereikt.
Er hoeven niet altijd alleen technische eisen aan ten grondslag te liggen.
Hieronder staan enkele voorbeelden van zulke profielen.

CHBsdNzBsdQYBsdRBsdVsBsdXBsd

We kennen geen standaard muurdiktes, in de basis gaan we uit van wandomvattende kozijnen.
De profielbreedte wordt afgestemd op de dikte van de wand waarin het kozijn wordt geplaatst.