Glaslijsten

bij toepassing van glasvelden wordt het glas meestal opgesloten tussen de al in het profiel aanwezige sponning en de extra aangebrachte glaslijst.
Het toe te passen type glaslijst wordt onder andere bepaald door de glasdikte, de sponningbreedte  en de technische eisen.
In plaats van glasruiten kunnen ook stalen of houten panelen op dezelfde wijze worden vastgezet.

3156kokerpaneel